Video

JiaYu给爸爸捶背:http://my.tv.sohu.com/us/113295105/53866307.shtml
JiaYu给爸爸按摩:http://v.qq.com/page/m/e/5/m01136pabe5.html
JiaYu和外公下象棋:http://v.qq.com/page/v/r/s/v0127b2ryrs.html
JiaYu在海南文昌市高隆湾海边抓寄居蟹:http://v.qq.com/page/p/9/7/p0115jrly97.html
JiaYu DiY手工陶泥制作:http://v.qq.com/page/l/4/m/l0117kr3i4m.html
JiaYu在海南文昌市高隆湾海边抓的寄居蟹:http://v.qq.com/page/h/g/0/h0115wiqmg0.html
JiaYu在海口白沙门公园玩摩天轮:http://v.qq.com/page/j/p/a/j01165laapa.html
JiaYu不喜欢喝牛骨汤:http://v.qq.com/page/r/6/n/r01184u576n.html
JiaYu学校毕业运动会:http://v.qq.com/page/k/u/y/k011556otuy.html
JiaYu在乡下老家系列之-浓雾 小溪 GuoLi:http://v.qq.com/page/a/x/h/a0125ixpaxh.html
JiaYu在乡下老家系列之-浓雾 小溪:http://v.qq.com/page/o/0/l/o0125g0z70l.html
JiaYu的搞怪表演:http://v.qq.com/page/n/l/a/n01180by1la.html
JiaYu在学中国武术:http://my.tv.sohu.com/us/113295105/58271425.shtml
jiayu背儿歌:http://my.tv.sohu.com/us/113295105/57363879.shtml
JiaYu在海南文昌宋氏祖居:http://my.tv.sohu.com/us/113295105/54045721.shtml
JiaYu在海口假日海滩:http://my.tv.sohu.com/us/113295105/54045639.shtml
JiaYu SiYan 清唱拜年歌曲:http://my.tv.sohu.com/us/113295105/52384942.shtml
JiaYu在云南西双版纳野象谷:http://my.tv.sohu.com/us/113295105/34042177.shtml
海南公仔戏:http://my.tv.sohu.com/us/113295105/52538902.shtml
JiaYu的涂鸦:http://v.qq.com/page/y/s/c/y0141s3cbsc.html
JiaYu和SiYan练习骑自行车:https://v.qq.com/x/page/z0504lqpund.html
国庆假日:孩子VR体验 https://v.qq.com/x/page/q05576ydzu1.html
日月广场的VR体验 https://v.qq.com/x/page/f0557wtt4tb.html
VR游戏-切水果 https://v.qq.com/x/page/j0557ntocea.html
VR体验中切水果游戏 https://v.qq.com/x/page/x0557ggobu6.html
国庆假日-日月广场的VR体验 https://v.qq.com/x/page/e0557xavwax.html
JiaYu学骑自行车: https://v.qq.com/x/page/z0504lqpund.html
吃货JiaYu: https://www.ixigua.com/a6482716547386180110/#mid=6482716547386180110

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

[+] 添加表情(Add an emoticon) jiayu.mybabya.com